Olen väitellyt Jyväskylän yliopistossa koulutusteknologian alalta (fil. toht). Tällä hetkellä toimin Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen tiedekunnassa tutkijatohtorina. Tutkimuksellisisia kiinnostuksenkohteita ovat erityisesti teknologiakasvatus sekä oppimiseen ja teknologiaan liittyvät uudet mahdollisuudet.

Olen suorittanut opettajan pedagogiset opinnot ja minulla onkin kokemusta niin nuorten oppilaiden, opiskelijoiden, kuin ikääntyvienkin oppijoidenkin parissa työskentelystä. Opettamani aihealueet ovat liittyneet niin tutkimusmenetelmiin, teknologisten työvälineiden käyttämiseen kuin sovelluskehitykseen. Olen opettanut Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnassa, järjestänyt koulutuksia yrityksille Urasilta-koulutusportaalin kautta ja pitänyt kursseja avoimessa yliopistossa. Erityisvahvuuteni on suunnitella ja toteuttaa verkkopedagogiikkaa hyödyntäviä oppimiskokonaisuuksia.

Tämä verkkosivu on alunperin laadittu Jyväskylän yliopiston www-julkaiseminen kurssin harjoitustyöksi. Sivusto on toteutettu puhtaana käsityönä.

Ansioluettelon tulostettava versio