Filosofian tohtori

Jyväskylän yliopisto, 2015 - 2019

Väitöskirja: Participatory Design - An Approach for Involving Teachers as Design Partners (kiitettävä)

Tutkimusala: koulutusteknologia

Filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto 2008 - 2014

Pääaine: tietotekniikka (120op). Sivuaineet:

Olen valmistunut maisteriksi Jyväskylän yliopistosta. Pääaineeni on tietotekniikka ja suuntauduin tietotekniikan aineenopettajakoulutukseen. Koulutuksen ansiosta minulla on opettajan pätevyys tietotekniikassa, historiassa ja yhteiskuntaopissa peruskoulussa ja lukiossa. Yhdistettynä aiemmin suoritettuun restonomin tutkintoon ja työkokemukseeni, olen kelpoinen opettamaan myös toisen asteen oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa.

Osaamisalaani on oppimisen ja teknologian yhdistäminen. Tutkimuskiinnostukseni on teknologian hyödyntämisessä erilaisten oppimismenetelmien tukena. Opinnot ovat kehittäneet analyyttiseen ja tieteelliseen ajatteluun, syvälliseen tiedon käsittelyyn sekä yhteiskunnan ja ihmisen toiminnan ymmärtämiseen.

Markkinointiassistentin osatutkinto

Jyväskylän aikuisopisto 2007 - 2008

Suoritin Jyväskylän aikuisopistossa markkinointiassistentin tutkinnosta osan "kampanja -ja projektisuunnitelman laatiminen" toimiessani Keski-Suomen Nuorisoseurajärestössä markkinointiassistenttina.

Restonomi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2002 - 2006

Opintokokonaisuudet:

Opinnot yhdistelivät liikkenjohtamista, viestintää ja matkailualan opintoja. Opintojen ansiosta minulla on monipuolinen kielitaito, kokemusta projektiluontoisesta työskentelystä ja hyvä tuntemus yrityksen johtamisesta.

Vaihto-oppilaana ulkomailla: osana opiskeluja olin kevään 20004 vaihto-oppilaana Sloveniassa Ljubljanan yliopistossa, jossa opiskelin kansainvälistä taloutta ja turismia.

Ylioppilas

Raahen lukio 1998 - 2001