Filosofian tohtori

Jyväskylän yliopisto 2015 - arvio 2019

Väitöskirja-aihe: Participatory design in open-source software / hybrid systems development of tool for special education

Dissertation examines participatory design in open-source software / hybrid development of tool for special education. Participatory design is a novel approach in special education context and current research knowledge is mostly restricted to focus on developed artefact. Research expands the focus from product to how school environment may be enhanced with technology as well as individual’s technology self-efficacy. Research is executed in ONSPACE and OneSpace projects where teachers, rehabilitation instructors and pupils with special educational needs are participated in innovation and design of the system. Research constructs new knowledge about participatory design development and methodology in special education context. Pedagogical space management system prototype for Onerva Mäki school will be developed as a practical implementation.

Filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto 2008 - 2014

Olen valmistunut maisteriksi Jyväskylän yliopistosta. Pääaineeni on tietotekniikka ja suuntauduin tietotekniikan aineenopettajakoulutukseen. Koulutuksen ansiosta minulla on opettajan pätevyys tietotekniikassa, historiassa ja yhteiskuntaopissa peruskoulussa ja lukiossa. Yhdistettynä aiemmin suoritettuun restonomin tutkintoon ja työkokemukseeni, olen kelpoinen opettamaan myös toisen asteen oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa.

Osaamisalaani on oppimisen ja teknologian yhdistäminen. Tutkimuskiinnostukseni on teknologian hyödyntämisessä erilaisten oppimismenetelmien tukena. Opinnot ovat kehittäneet analyyttiseen ja tieteelliseen ajatteluun, syvälliseen tiedon käsittelyyn sekä yhteiskunnan ja ihmisen toiminnan ymmärtämiseen.

Markkinointiassistentin osatutkinto

Jyväskylän aikuisopisto 2007 - 2008

Suoritin Jyväskylän aikuisopistossa markkinointiassistentin tutkinnosta osan "kampanja -ja projektisuunnitelman laatiminen" toimiessani Keski-Suomen Nuorisoseurajärestössä markkinointiassistenttina.

Restonomi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2002 - 2006

Opinnot yhdistelivät liikkenjohtamista, viestintää ja matkailualan opintoja. Opintojen ansiosta minulla on monipuolinen kielitaito, kokemusta projektiluontoisesta työskentelystä ja hyvä tuntemus yrityksen johtamisesta.

Vaihto-oppilaana ulkomailla: osana opiskeluja olin kevään 20004 vaihto-oppilaana Sloveniassa Ljubljanan yliopistossa, jossa opiskelin kansainvälistä taloutta ja turismia.

Ylioppilas

Raahen lukio 1998 - 2001